Anbi-informatie

ANBI-status

Museum 't Oude Slot heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.


Museum 't Oude Slot is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen of schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status bepaalde belastingvoordelen.

Statutaire naam
Stichting Museum 't Oude Slot.

  • Inschrijfnummer Handelsregister: KVK 17107958
  • RSIN/fiscaal nummer: 80 75 39 569

Contactgegevens
Stichting Museum 't Oude Slot
Hemelrijken 6
5502HM Veldhoven
T +31 (0)40 253 31 60
E info@museumoudeslot.nl

Hoofdlijnen museumbeleid

De missie van Museum ’t Oude Slot is om een culturele en museale pleisterplaats voor Veldhoven en omgeving te zijn. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van het meerjarenbeleidsplan bij ons opvragen.

Het museum handelt naar de vereenvoudigde Museumnorm 2015. Het neemt derhalve de ICOM definitie * als uitgangspunt voor zijn museaal handelen. Voorts onderschrijft het de Ethische code en wordt de LAMO gevolgd bij het afstoten van objecten. Het museum past de Governance Code Cultuur toe.

*Het museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst, die de immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, dit alles in de ruimste zin van het worrd. 

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Bestuur/beloningsbeleid

Het museumbestuur functioneert geheel op vrijwillige basis; op 1 januari 2017 waren er drie fte in vaste dienst voor respectievelijk 1x 40 uur en 2x 24 uur per week.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur, museumbeheerder en medewerker secretariaat worden beloond conform de salarisschalen van de museumcao.

Bestuursleden:

Voorzitter / Secretaris: Henk van Kruijsdijk

Penningmeester: Theo Aaldering

Algemeen bestuurslid: Wiel Berden

Algemeen bestuurslid: Harry Verhoeven


Heeft u vragen? Neem dan contact op met Frank van Oortmerssen (ad interim directeur) via directie@museumoudeslot.nl.