ANBI-informatie

Bijdragen aan het museum

Informatie voor de belastingdienst en supporters van ons museum

Museum 't Oude Slot is een stichting en is voor de exploitatie en het voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van giften en subsidies. Draagt u ons museum een warm hart toe, steun ons dan door een donatie te doen. Dit kan op rekeningnummer: NL13RABO 0153 6162 96.

Ons museum is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Sinds 1 januari 2011 hebben wij de ANBI-status. Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen. Indien u als donateur en/of sponsor aan ons een gift of schenking doet, komt deze gift of schenking in aanmerking voor de aantrekkelijke giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.

ANBI-informatie

Doel: de exploitatie van een museum
Hoofdlijnen beleidsplan
De missie van Museum ’t Oude Slot is om een culturele en museale pleisterplaats voor Veldhoven en omgeving te zijn. 
Fiscaal nummer: 80 75 39 569

Bestuur/beloningsbeleid
Het museumbestuur functioneert geheel op vrijwillige basis; op 1 januari waren er drie FTE in vaste dienst voor respectievelijk 1x 40 uur en 2x 24 uur per week. De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur, museumbeheerder en medewerker secretariaat worden beloond conform de salarisschalen van de museumcao.
Bestuursleden:
Voorzitter / Secretaris: Henk van Kruijsdijk
Penningmeester: Theo Aaldering
Algemeen bestuurslid: Wiel Berden
Algemeen bestuurslid: Harry Verhoeven

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Frank van Oortmerssen (ad interim directeur) via directie@museumoudeslot.nl.

Strategisch beleidsplan 2012-2017
Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Strategisch beleidsplan