Over volksprenten en actuele beeldtaal

Volksprent_uitsnede_Geschiedenis_van_Tom_Pouce

Van 23 december tot en met 27 mei 2018 is in drie zalen van Museum ’t Oude Slot te Veldhoven de expositie ‘Over volksprenten en actuele beeldtaal’ te zien. Zestien hedendaagse kunstenaars gingen de uitdaging aan om zich ieder vanuit eigen invalshoek te laten inspireren door de landelijk befaamde prentcollectie van het museum uit de periode 17e tot en met begin 20e eeuw.

De kunstenaars uit diverse disciplines delen allen de liefde voor oude prenten en de kracht van de beeldtaal. Zij hebben onlangs de kunstsociëteit ‘In den witten handschoen’ opgericht. Deze huist in het museum en heeft onder andere als doel het ontsluiten van deze prentcollectie en een serieus podium te worden voor moderne hedendaagse kunst. 

De eerste helft van de expositie duurt tot en met zondag 11 maart en exposeert werk van: Inez Odijk, Vincent Bijleveld, Marjolein Schalk, Jeroen de Leijer, Kees de Kort, Stef Fridael, Margriet Thissen, Sabine de Graaf, Lea Theunissen, Lotte van Lieshout, Stijn Peeters, Jan Dams, Marthe Zink, Stephan de Weert, Merlijne Marell en Nina van de Ven. Vervolgens loopt van woensdag 14 maart tot en met 27 mei het tweede deel met werken van een nieuwe groep kunstenaars die inmiddels aan de slag is gegaan met het maken van hun inbreng.  
Op nog nader te bepalen weekenden gaan in het kader van deze tentoonstelling pop-upactiviteiten plaatsvinden waaronder lezingen en demonstraties.


Geen toeslag
Het entreebewijs geeft zowel toegang tot deze expositie als het museum. Adres: Museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6  te Veldhoven. Reguliere openingstijden: woensdag tot en met zondag van 13.00 - 17.00 uur.