Cultuurprijs

Cultuurprijs Veldhoven

De Veldhovense cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is bestemd voor kunstenaars, groepen of kunst/cultuurinstellingen die een verbinding hebben met Veldhoven en die van belang zijn voor de Veldhovense cultuur. De prijswinnaar hoeft niet in Veldhoven te wonen. De jury van de cultuurprijs bestaat uit directeuren van Bibliotheek, Theater De Schalm, Art4U en Museum ’t Oude Slot. De jury streeft ernaar om afwisselend jonge getalenteerde en gearriveerde kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines te nomineren. Winnaars ontvangen een bronzen penning en mogen hun werk presenteren in een van de vier culturele instellingen.

Winnares 2017

De Veldhovense striptekenares Henrieke Goorhuis won in 2017 de Veldhovense cultuurprijs. De 26-jarige Veldhovense is gespecialiseerd in levendige en expressieve dierencartoons en tekent onder andere voor Donald Duck. De laatste jaren weten opdrachtgevers vanuit de gehele wereld de tekenares uit Veldhoven te vinden. Goorhuis is een van de weinige vrouwelijke striptekenaars. Op haar zeventiende tekende Goorhuis voor Walt Disney haar eerste Donald Duck-cover. Ze maakte ook de illustraties voor het boek Het lastpak, geschreven door Henk Hardeman. Dat boek is een ode aan Maarten Toonder en diens creaties heer Bommel en Tom Poes.

Eerdere winnaars:

2016: Norbert van Onna

2015: Studio Giftig

2014: Bertus Borgers

 

Procedure Cultuurprijs Veldhoven

 

De Jury-opdracht
De jury van de Cultuurprijs Veldhoven heeft de opdracht om per editie een prijswinnaar vast te stellen. De leden van de jury bepalen de winnaar van de Cultuurprijs. Er wordt naar gestreefd om afwisselend jonge getalenteerde en gearriveerde kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines te nomineren.

De cultuurprijs is bestemd voor kunstenaars die een verbinding hebben met  Veldhoven en  die  van belang zijn voor de Veldhovense cultuur.  Hieruit volgt dat het niet noodzakelijk is dat de prijswinnaar in Veldhoven woonachtig is.

Criteria voor Deelname
De cultuurprijs is bestemd voor  kunstenaars, groepen of kunst/cultuurinstellingen. Veelbelovende en bekende kunstenaars komen in aanmerking, maar ook startende kunstenaars die aan het begin van een veelbelovende carrière staan kunnen deelnemen. Vakmanschap is een vanzelfsprekend criterium.

Onderstaande criteria worden gehanteerd om aan de Cultuurprijs Veldhoven te kunnen deelnemen.
1. Deelname is alleen toegestaan aan personen of groepen die aantoonbaar een verbinding met Veldhoven hebben.
2. De kandidaat dient zich op een kwalitatief hoog niveau met kunst of cultuur bezig te houden binnen één van de volgende disciplines:
a. letteren
b. podiumkunst
c. visuele kunsten
d. architectuur en erfgoed
e. design en innovatie

3. Er dient een stimulerende invloed vanuit te gaan op de regionale cultuur en/of samenleving.
4. Het werk moet kwaliteit hebben en originaliteit  uitstralen en een eigen signatuur hebben.


Samenstelling Jury
De Jury 2017 bestaat uit 4 leden
-directeur bibliotheek Veldhoven
-directeur theater De Schalm
-directeur Art4U
-directeur Museum ’t Oude Slot

De leden van de jury worden gevraagd op basis van hun geschiktheid en kennis. De juryleden worden per editie benoemd. De totale jury is verantwoordelijk voor het vaststellen van de winnaar.


Procedure
Van de juryleden wordt verwacht dat zij actief kandidaten voor alle categorieën scouten. Voorafgaand aan de vergadering worden de leden minimaal een week vooraf voorzien van relevante informatie. De professionaliteit van de kandidaat wordt o.a. vastgesteld op basis van de genoten kunstopleiding en/of relevante ervaring binnen het werkveld.

De vergaderingen van de jury vinden zoveel mogelijk in volledige samenstelling plaats, waarbij alle leden deelnemen aan de beoordeling van de voorgedragen kandidaten.


Prijzenpakket
De prijs bestaat uit
1. Bronzen penning gemaakt door Jan Dams
2. Presentatiemogelijkheid in één van de culturele instellingen, naar gelang de discipline.


Informatie over de cultuurprijs
Alle basisinformatie over de cultuurprijs wordt bijgehouden op de website van Museum ’t Oude Slot.
Ook informatie over eerdere winnaars en relevante links zijn daar te vinden.
Hier kunnen kandidaten zich ook digitaal aanmelden.


Actuele informatie wordt via @cultuurprijs040 (Twitter) en de Facebookpagina Veldhovense Cultuurprijs Veldhoven gegeven.


Aanmelden kandidaten
Kandidaten kunnen aangemeld worden via info@museumoudeslot.nl.