Logo 't Oude Slot
home > Te Zien En Te Doen > Kalender Exposities En Activiteiten > Veldhoven in de Romeinse tijd. Lezing door Martijn Bink

11 oktober 14.00 uur

Entree 4 euro inclusief museumbezoek

Aanmelden kan via 040-2533160 of  info@museumoudeslot.nl

Kom meer te weten over Veldhoven in de Romeinse tijd tijdens de lezing van Martijn Bink op 11 oktober om 14.00 uur in Museum ’t Oude Slot.

Dat Veldhoven in de Romeinse tijd bewoond is geweest is al lang bekend. Al in 1910 voerde prof. Holwerda opgravingen uit bij de Koningshof, waarbij hij sporen aantrof die hij als Romeinse wachttoren interpreteerde. Hoewel we nu denken dat de sporen eerder tot een grafveld behoren, is vlakbij ook een waterput opgegraven, wat weer wijst op de aanwezigheid van een nederzetting op de Koningshof.

De laatste jaren is, in het kader van het uitbreidingsgebied ‘Zilverackers’ bij Oerle, grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn meerdere Romeinse nederzettingen aangetroffen die deels ook zijn opgegraven. In de lezing zal meer worden verteld over deze nederzettingen en de soms zeer bijzondere vondsten die hier zijn gedaan. Daarnaast zullen deze nederzettingen worden ingekaderd in de ruimere regio, zodat een beeld ontstaat van de bewoners van Veldhoven in de Romeinse tijd en de positie die de bewoners innamen in het Romeinse Rijk

Martijn Bink (Koudekerk a/d Rijn, 1971) Studeerde provinciaal-Romeinse archeologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is als teamleider Zuid-Nederland werkzaam bij VUhbs archeologie, het opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De lezing sluit aan bij de tentoonstelling ‘Gladiator aan de Limes’ die te zien is Museum ’t Oude Slot van 4 oktober t/m 8 november 2015