Logo 't Oude Slot

Icom
Museum ’t Oude Slot hanteert de officiële ICOM museumdefinitie èn de ICOM ethische code (2006): “Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” 

Bestuur
Het bestuur heeft de formele verantwoordelijkheid over Museum ’t Oude Slot. Zij stelt het inhoudelijke en financiële beleid vast. Onze bestuursleden beschikken over bestuurlijke vaardigheden en brengen ieder een bepaalde deskundigheid in, onder andere op het terrein van personeelsbeleid, financiën, juridische zaken of de lokale geschiedenis.

Medewerkers
Museum 't Oude Slot heeft naast het bestuur, een directeur en 2 vaste museummedewerkers in dienst. Daarbij zijn ruim 45 vrijwilligers werkzaam in 9 werkgroepen om alle verschillende taken die in en om het museum plaatsvinden goed te laten verlopen. Lees meer hierover bij 'Vrijwilligers' op deze website.

Bestuursleden
Henk van Kruijsdijk, voorzitter / secretaris
Theo Aaldering, penningmeester
Wiel Berden, bestuurslid
Harry Verhoeven, bestuurslid

Directie
Frank van Oortmerssen | ad interim | per 7 september 2017

Medewerkers
Jurgen van Leeuwen, beheerder, facilitair manager, trouwerijen
Bianca Kuijpers van Woord!, pr

Algemeen telefoonnummer: (040) 253 31 60