Logo 't Oude Slot

 

 

_________________________________________________________

'Breken met de Werkelijkheid'

Fotobond Noord Brabant-Oost

 

EXPOSITIE  DE VERDIEPING 27-09  / 12-12 2014

 

foto: Reneé Hooymans

Opening zaterdag 27-09 van 14.00 u tot 16.00 u door Pieter van Leeuwen en Mariet Wielders

Deze expositie wordt tijdens Cult en Tumult 2014 geopend en biedt een overzicht van nieuw werk van Brabantse amateurfotografen. Dit werk is ontstaan in (door professionals gegeven) workshops. Aan de hand van het thema 'Breken met de Werkelijkheid’ hebben deze fotografen wezenlijke stappen in hun kwaliteiten en grensverleggende keuzes gemaakt. Deze expositie dient daarnaast als inspiratie voor fotografen en ter illustratie van creatief talent.

Klik HIER voor de uitnodiging

-----------------------------------------------------------------------


EXPOSITIE 01-06 / 15-08    ‘Reflectie' van Annette van Roosmalen

Opening 1 juni 2014 van 14.00 u tot 16.00 u door Ben van Gool

Annette studeerde aan de academie voor beeldende vorming te Tilburg en heeft haar atelier in Eindhoven. Vanaf 1985 is zij werkzaam als professioneel kunstenares. In het begin waren haar werken uitingen van persoonlijke aard, uitgevoerd in schilderachtige textieltechniek en zeer figuratief. Naarmate Annette dichter bij zichzelf kwam ging deze techniek haar belemmeren en zocht zij naar explosievere uitingsvormen zoals schilderen en mixed-media. Tot op de dag van vandaag spelen deze indrukken, maar ook de indrukken van buitenaf een grote rol in haar werk.

Annette over haar werk: ‘Ik ben meer een tekenaar dan schilder. Mijn werken ontstaan vanuit stilte. Een leegte kan op deze manier gevuld worden met gevoelens die op dat moment prioriteit hebben. Binnen die stilte speelt muziek een belangrijke rol. Na deze verdieping is het schilderij eigenlijk al geboren. Vanzelf komt de drang om dit alles om te zetten in beeld. Zonder dat ik er bewust over na moet denken ontstaat er een werk waar iedere vierkante centimeter klopt met de ervaring vanuit de stilte’. 

Tijdens de opening sprak Ben van Gool lovende woorden over het werk van Annette van Roosmalen. Klik hier voor de openingsspeech.

 

........................................................................................................................................................

Impressie expositie 'Voorbij de grens de horizon' van Fred van Esch 23-3 t/m 23-5 2014

Fotografie opening expositie Fred van Esch: Harmen de Jong

 

Fotografie opening Fred van Esch: Harmen de Jong

 

Fotografie opening Fred van Esch: Harmen de Jong

 

 

 

Op zondag 23 maart 2014 opende  Frank Goossens de tentoonstelling van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Mijn schilderijen zijn ontstaan door een niet te vermijden gedachte: ik wil graag opnieuw beleven wat mij eerder raakte. Immers, veel van wat ik waarneem vindt tegelijk plaats met andere gewaarwordingen en er is onderlinge wedijver en verdringing. Het schilderen brengt de oorspronkelijke beleving terug onder de aandacht. De grootte van de doeken en het materiaal, veelal olie,- soms acrylverf stellen me in staat mijn doelen te bereiken.'

Fred van Esch is geboren in 1948 in ’s-Hertogenbosch. Hij bezocht de kunstacademie in de jaren zestig, heeft vervolgens in voornamelijk de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en volgde daartoe ook opleidingen. Fred woont en werkt in Tilburg. 

Voor meer informatie over het werk van Fred van Esch:  www.fredvanesch.com

____________________________________________________________________________________________

 

       

Suzanne van de Ven zegt zelf over haar werk: een ontmoeting, een voorstelling, een reis, een droom, een gevoel of een herinnering... Haar beelden worden op het doek min of meer geabstraheerd, waarbij de voorstelling uiteindelijk ondergeschikt is aan de compositie en kleurbeleving. Een aantal van haar werken draagt een Italiaanse titel en vindt zijn inspiratie in Italië: momenten van het leven uit het leven, momenti di vita dalla vita….

www. suzannevandeven.nl.

Expositieruimte ‘De Verdieping’ Gemeentehuis Meiveld 1 Veldhoven

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00u-17.00u, dinsdag 9.00u-19.00u; in de weekenden is de expositieruimte gesloten. Expositieruimte ‘De Verdieping’ is een onderdeel van Museum ’t Oude Slot www.museumoudeslot.nl

___________________________________________________________________________________________

 


Dertig fotografen van afdeling Brabant-Oost van de Fotobond BNAFV exposeren de resultaten van het fotoproject ‘De Grote Stad’, dat werd begeleid door Hans Zoete en Jan Kok.

Op zaterdag 28 september om 14.00 uur wordt de tentoonstelling geopend door Frits Achten, hoofd School voor Beeldende Kunsten van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). De deelnemers aan deze groepsexpositie zijn leden van amateurclubs uit het oosten van de provincie Noord-Brabant. Alle foto’s zijn het afgelopen jaar speciaal voor deze expositie gemaakt. Met de twee coaches zijn alle vrijetijdsfotografen met een persoonlijke opdracht rond het thema aan de gang gegaan. Daarbij zijn zoveel mogelijk persoonlijke talenten en opvattingen ingezet. Het levert een veelzijdig beeld op van wat met fotografie van de stad zoal mogelijk is.

De stad is een uitdaging voor elke fotograaf. De expositie toont niet de bekende clichés met architectuurplaatjes. Het werk van de amateurfotografen in deze expositie laat ‘De Grote Stad’ zien vanuit verrassende perspectieven. Er zijn veel stadsbewoners te zien: skaters, urban runners, shoppers. De stad: multicultureel, surrealistisch, vol, leeg. De stad is op ongewone manieren vastgelegd.

Dit fotoproject heeft de deelnemende fotografen flink uitgedaagd hun eigen grenzen te verkennen en waar mogelijk te verleggen. Ook voor collega fotografen biedt ‘De Grote Stad’ een bron van inspiratie. Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door provinciale subsidie van Kunstbalie te Tilburg.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Monique Severijnen is geboren op 22-3-1958 te Venezuela. Haar opleiding volgde zij van 1975 tot 1982 op het Mollerinstituut NLO Tehatex en de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

Ze groeide op aan zee op verschillende plaatsen in het buitenland (Venezuela, Colombia, Oman).

www. Monique-severijnen.nl

 

Magic pinecones zijn voor mij inspirerende beelden die zich in mijn hoofd nestelen. Beelden waar ik over droom. Zij zijn voor mij het begin van een zoektocht in verf. Zoeken naar een evenwicht in figuratie en abstractie. Zonder vooropgezet plan zoeken, het laten gebeuren, dromen op doek, zoeken naar een sfeervolle soms romantisch getinte wereld, naar de expressie van kleuren, onverwachte kleurencombinaties, lagen over elkaar schilderen en weer terughalen, de kwast laten bewegen en z’n eigen poëtische verhaal laten vertellen.’

Let op: Cliniclowns gesignaleerd: Vanaf 15 augustus zijn de Cliniclowns met hun circusvoorstelling Boemtata! twee weken te gast bij onze buurman Theater De Schalm. Een deel van de activiteiten vindt plaats in onze expositieruimte. Gedurende die periode is de expositie gewoon te bezoeken, maar is de kans groot dat u meer dan gebruikelijk clowns en enthousiaste kinderen in de expositieruimte tegenkomt...

(gemeentehuis Veldhoven) Meiveld 1  5501 KA Veldhoven www.museumoudeslot.nl

openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00u-17.00u, dinsdag 9.00u-19.00u; in de weekenden is de expositieruimte gesloten.