Logo 't Oude Slot
home > Arrangementen > Onderwijspakketten > Op stap met Jet en Jan

Groep 5:  leskoffer Op stap met Jet en Jan, jong in 1910

Leven in de tijd van Ot en Sien: dit komt in iedere lesmethode geschiedenis aan bod. Maar waarom zou je dit thema uit een lesboek behandelen? Het is toch veel leuker en leerzamer om het te verplaatsen naar de geschiedenis van de woonplaats van de leerlingen zelf? 'Op stap met Jet en Jan' is opgebouwd rond het voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen kennis met thema's als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910.
Op school en in Museum 't Oude Slot  gaan de leerlingen aan de slag met oude voorwerpen, die in het voorleesverhaal aan de orde komen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf zeep kloppen, koffie malen, schoonschrijven op een leitje of sokken stoppen. Na de museumles wordt het verhaal op school vervolgd, zodat het project een afgerond geheel vormt.
Er zijn verschillende vakoverstijgende voorbereidings- en verwerkingslessen voor in de klas. Het voorleesverhaal heeft een vaste structuur, maar wordt steeds aangepast aan de lokale geschiedenis en de collectie van het betrokken museum. Hetzelfde geldt voor de activiteiten in het museum. Jet en Jan woonden dus in de woonplaats van de leerlingen!

 

Leergebied

Geschiedenis, rekenen, tekenen, omgevingsonderwijs, taal
Leerdoelen

·         Leerlingen krijgen een beeld van en ervaren het dagelijks leven in 1910 in de eigen woonplaats.
·         Ze kennen het begrip 'eeuw'.
·         Ze kunnen conclusies trekken uit historische bronnen.
·         Ze kunnen gebeurtenissen op een tijdbalk plaatsen.

 

Tijdsbeslag

les1: 60 minuten, les 2; 60 minuten, les 3 op school: 70 minuten, les 3 in het museum: 75 minuten, les 4: 85 minuten

Plaats van uitvoering

Klas en Museum 't Oude Slot.
 

Lesmateriaal

Kant-en-klaar lespakket met:

·         Docentenhandleiding met alle materialen voor op de tijdbalk en ansichtkaarten
·          USB stick met al het materiaal digitaal
·         Jet en Jan bordspel

Het project is leerstofvervangend voor het thema ‘Leven in overgrootmoeders tijd’ (tijd van Ot en Sien), dat in groep 5 in de geschiedenisles wordt behandeld. Het voorleesverhaal heeft een vaste structuur, maar is aangepast aan de lokale geschiedenis en de collectie van Museum ’t Oude Slot. Op deze manier wordt het leven honderd jaar geleden naar de woonplaats van de leerling gehaald. Jet en Jan woonden dus in de woonplaats van de leerlingen. Zo wordt de geschiedenis voor leerlingen heel dichtbij gehaald en leren de leerlingen over de geschiedenis van hun eigen omgeving.

Beschikbaarheid en kosten

De kosten voor een museumbezoek bedragen € 40,00 per klas. Daarbij hoort het gebruik van een leskoffer voor een periode van drie weken. Tevens vragen wij een borg á € 50,00 welke na het retour bezorgen van de leskist in goede staat weer worden meegegeven.

Wilt u meer informatie of meedoen met dit project? Neem dan vrijblijvend contact op met educatie@museumoudeslot.nl