Logo 't Oude Slot
home > Museum > Organisatie Museum Het Oude Slot > Vrijwilligers

 

VRIJWILLIGERSWERK

Museum ’t Oude Slot heeft als doel een culturele pleisterplaats te zijn voor Veldhoven en omgeving. Een ontmoetingsplaats waar een zo breed mogelijk publiek geïnspireerd raakt om op een andere manier naar kunst, cultuur en erfgoed te kijken en er zo meer van te genieten. De presentaties, activiteiten en het gebruik van het monumentale pand en het park zijn gericht op het prikkelen van de nieuwsgierigheid en het aanmoedigen van mensen om zélf ontdekkingen te doen. Om dit te realiseren wordt intensief samengewerkt met vrijwilligers.

Vrijwilligers maken bezichtiging van de collectie mogelijk, ontvangen bezoekers en lichten diverse doelgroepen voor. Voor vrijwilligers is het werk in het museum een vrijetijdsbesteding, die tevens bijdraagt aan eigen doelen of interesse in erfgoed, beeldende kunst en design.

Onze vrijwilligers werken samen in werkgroepen met een heldere taakafbakening die voor iedereen bekend is en jaarlijks wordt geëvalueerd. Met alle nieuwe vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten dat deel uitmaakt van het vrijwilligersdossier.

Om het werken met vrijwilligers mogelijk te maken draagt het bestuur zorg voor een voor iedereen helder vrijwilligersbeleid waarin naast in- door- en uitstroom  van vrijwilligers ook aandacht is voor begeleiding en scholing.

Omdat vrijwilligers vooral gemotiveerd worden door zinvolle taken zal het museum rekening houden met hun wensen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor nieuwe of andere taken en hebben invloed op de uitvoering via het overleg in de werkgroepen. Eigen ideeën van vrijwilligers worden gewaardeerd door te streven naar realisatie van die ideeën.