Logo 't Oude Slot
home > Te Zien En Te Doen > Kalender Exposities En Activiteiten > Exposities Museum 2015 > 'Van Steen tot Staal'

‘Van Steen tot Staal’

over de betekenis van de bijl van prehistorie tot hedendaags consumentisme

19 april t/m 16 augustus 2016

 

 

 

Op zondag 19 april a.s. om 14.30 uur opent Mevrouw Ine Roozen, voormalig lid van de commissie voor Cultuur en Samenleving van de provincie Noord Brabant de expositie ‘Van Steen tot Staal’.

Klik hier voor de uitnodiging.

 

Wij zijn omringd door objecten, voorwerpen, reclames, behoeften. We leven in een consumptiemaatschappij waarin elk jaar nieuwe voorwerpen onmisbaar worden. Andere voorwerpen of gereedschappen raken uit beeld. Het gebruik van het object, zijn maatschappelijke betekenis en het proces van fabricage en productie zijn drie factoren die nauw met elkaar verbonden zijn. Deze drie factoren bepalen de cyclus van het leven van objecten. De bijl is daar een goed voorbeeld van. Het is een object dat al vanaf de prehistorie bekend is. De ontwikkeling van de vorm houdt door de eeuwen heen gelijke tred met het gebruik van het object. De bijl bevindt zich nu in een nieuwelevenscyclus. Het zoeken naar identiteit, nieuwsgierigheid naar hoet het was om hout te hakken geeft een nieuwe impuls aan zo’n gewoon object dat nog in 1930 een gewoon huishoudelijk voorwerp was.

De expositie “Van Steen tot Staal” is bij wijze van experiment ontstaan. Annette Redegeld van Museum ’t Oude Slot in Veldhoven geeft aan dat het idee in december ontstond tijdens een gezamenlijk overleg over museumpreventie: “Preventie gaat niet alleen over het beste bewaarsysteem voor je collectie of het installeren van een alarmsysteem, maar ook over de vraag hoe we als musea kunnen overleven. Met het rapport “Ontgrenzen en verbinden”  van de Raad voor Cultuur in ons achterhoofd, zijn we met acht instellingen gaan nadenken over de vraag hoe we elkaar kunnen versterken. In plaats van heel lang hierover te vergaderen en allerlei bezwaren te bedenken, hebben we besloten meteen iets te organiseren en te ontdekken welke hobbels we onderweg moesten nemen. Deze hobbels bleken gelukkig heel erg mee te vallen. Het is dan ook uniek dat we dit in zo’n korte tijd met zoveel instellingen voor elkaar hebben gekregen.”

Alle musea dragen hun steentje bij op hun manier. ’t Oude Slot levert de ruimte, Eindhoven Museum zorgt voor de teksten en de andere musea geven een stuk van hun collectie in bruikleen.Ook in de communicatie wordt gezamenlijk opgetrokken. Nolwenn  Sabau van Eindhoven Museum: “Door de korte tijd en het spontane idee zijn we in een soort stroomversnelling gekomen. We zijn allemaal enthousiast en de dingen die we nu tegenkomen leveren onschatbare informatie op voor toekomstige projecten en samenwerkingen.”

Deze tentoonstelling is in unieke collegiale samenwerking opgezet door het Eindhoven Museum, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, het provinciaal depot bodemvondsten, de archeologische dienst Eindhoven, het Nederlands Steendrukmuseum, het Ton Smitshuis, het Waalres Museum en Museum ’t Oude Slot.