Logo 't Oude Slot

Bijdragen aan het museum


Museum 't Oude Slot is een stichting en is voor de exploitatie en het voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van giften en subsidies. 

Draagt u ons museum een warm hart toe, steun ons dan door een donatie te doen.
Dit kan op rekeningnummer: NL13RABO 0153 6162 96

 

 

 

 

 

Ons museum is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen. Indien u als donateur en/of sponsor aan ons een gift of schenking doet,  komt deze gift of schenking in aanmerking voor de aantrekkelijke giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.

Hier vindt u onze jaarrekening 2016.

Hier vindt u ons jaarverslag 2016.

Klik hier voor ons jaarverslag van 2015

Klik hier voor ons jaarverslag van 2014

Klik hier voor ons jaarverslag 2013

Klik hier voor ons financiëel jaarverslag 2013

Klik hier voor ons strategisch beleidsplan 2012-2017

 

ANBI-informatie

Doel: de exploitatie van een museum

Hoofdlijnen beleidsplan
De missie van Museum ’t Oude Slot is om een culturele en museale pleisterplaats voor Veldhoven en omgeving te zijn. 
 

Fiscaal nummer: 80 75 39 569

Bestuur

Voorzitter / Secretaris: Henk van Kruijsdijk

Penningmeester: Theo Aaldering

Algemeen bestuurslid: Wiel Berden

Algemeen bestuurslid:Harry Verhoeven


Heeft u vragen? Neem dan contact op met Frank van Oortmerssen (ad interim directeur) via directie@museumoudeslot.nl