Logo 't Oude Slot
home > Museumbezoek > Beknopte huisregels

Wij heten u van harte welkom bij Museum ’t Oude Slot. Wij beheren, conserveren en organiseren regelmatig exposities. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u vriendelijk zich hieraan te houden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


1. Wij verzoeken u de aanwijzingen van (vrijwillig) medewerkers van het museum op te volgen.
2. Ouders, leerkrachten of andere begeleiders van minderjarige kinderen zijn verantwoordelijk voor door hen meegebrachte kinderen.
3. Wij verzoeken u tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal zoals vitrines, belichting, schotten niet aan te raken, tenzij dit expliciet is toegestaan.
4. Wij verzoeken u niet te eten of drinken in de expositieruimten.
5. Wij verzoeken u uw fiets of brommer in de fietsenstalling op het parkeerterrein te plaatsen.
6. Geleide- of hulphonden heten wij graag welkom. Andere huisdieren zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd.
7. Alle museumruimten zijn conform landelijke regelgeving rookvrij.
8. Museum ’t Oude Slot houdt over het gehele complex cameratoezicht.
9. Het museum is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en kwijtraken van uw persoonlijke bezittingen.
10. De medewerkers van het museum mogen bezoekers de toegang weigeren die aanstootgevend gedrag vertonen of die onder invloed van verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen zijn.

Wij wensen u een prettig verblijf bij ons museum.

Directie en medewerkers