Logo 't Oude Slot

Bijdragen aan het museum

 

Museum 't Oude Slot is een stichting en is voor de exploitatie en voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van giften. 

Draagt u ons museum een warm hart toe, steun ons dan door een donatie te doen.

Dit kan op rekening nummer: 15.36.16.296

 

 

 

 

 

Ons museum is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen. Indien u als donateur en/of sponsor aan ons een gift of schenking doet,  komt deze gift of schenking in aanmerking voor giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.

Klik hier voor ons jaarverslag van 2015

Klik hier voor ons jaarverslag van 2014

Klik hier voor ons jaarverslag 2013

Klik hier voor ons financiëel jaarverslag 2013

Klik hier voor ons strategisch beleidsplan 2012-2017

 

Voor vragen: neem contact met op met annette.redegeld@museumoudeslot.nl